Phương hướng hoạt động

Phương hướng hoạt động
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Tập hợp và phát triển hội viên

Phương châm cơ bản của Hội là tập hợp những hội viên thực sự có tâm huyết và gắn bó với Hội để xây dựng hội vững mạnh chứ không phải là ghi tên đăng ký mà không hoạt động.

Tiếp tục duy trì tạo sự gắn bó của các hội viên hiện tại, đồng thời vận động phát triển, kết nạp thêm các hội viên mới theo hướng chú trọng cả 2 đối tượng: Doanh nghiệp CNTT&ĐTVT mạnh và các doanh nghiệp CNTT&ĐTVT mới khởi nghiệp.

Trong quá trình hoạt động tùy tình hình thực tế và nhu cầu của Hội viên, có thể phân chia thành các nhóm chuyên môn, các câu lạc bộ có cùng chung đặc điểm và nhu cầu để xây dựng và tổ chức hoạt động cho phù hợp, như CLB phần cứng, CLB phần mềm, CLB đào tạo, CLB điện tử viễn thông...

Tập trung vận động và thu hút kết nạp các chuyên gia CNTT&ĐTVT, chuyên gia tư vấn, doanh nhân ICT để làm nòng cốt cho các hoạt động tư vấn của Hội, đồng thời tham gia bồi dưỡng đào tạo các thế hệ chuyên viên CNTT&ĐTVT trẻ để tiếp nối sự nghiệp phát triển CNTT&ĐTVT tỉnh nhà. Ngoài ra cũng sẽ kết nạp những hội viên tuy không phải thuộc chuyên ngành CNTT&ĐTVT nhưng có quan tâm đóng góp và ảnh hưởng quan trọng đối với sự nghiệp phát triển CNTT tỉnh nhà.

Vận động và tham gia xây dựng chính sách

Hội gắn bó chặt chẽ với các hội viên, lắng nghe, tổng hợp những ý kiến của hội viên từ những hoạt động thực tiễn để đề xuất góp ý với chính quyền các cấp xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các chính sách nhằm tạo ra môi trường kinh doanh và hoạt động bình đẳng cho các DN và giới CNTT&ĐTVT.

Hội tổ chức các buổi gặp gỡ giữa giới doanh nhân CNTT&ĐTVT với lãnh đạo các cấp; sở, ban, nghành liên quan để trao đổi, đối thoại các vấn đề bức xúc cần được giải quyết kịp thời.

Tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ và chất lượng nguồn nhân lực CNTT&ĐTVT

Nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT&ĐTVT, tham gia với các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề khó khăn về nhân lực và kỹ năng chuyên môn, Hội tùy theo khả năng sẽ tận dụng những cơ hội trong sự hợp tác trong nước và quốc tế sẽ tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực CNTT&ĐTVT phù hợp với mong muốn và đặt hàng của các hội viên.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến, marketing quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường phục vụ sự phát triển kinh doanh của các hội viên

Hội tiếp tục phối hợp, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài tỉnh để tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá và marketing của các doanh nghiệp.

Hội sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm làm cầu nối giữa Hội và các tổ chức hiệp hội trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giữa DN CNTT&ĐTVT và các đơn vị ứng dụng CNTT&ĐTVT để tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường.

Tổ chức các hội thảo trong tỉnh, liên ngành, quốc gia, quốc tế

Tiếp tục triển khai các hội thảo truyền thống về CNTT&ĐTVT hằng năm.

Phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức để cùng tổ chức các hội thảo chuyên ngành nhằm đem lại những hiệu quả trong việc xây dựng hoàn chỉnh chính sách phát triển CNTT&ĐTVT cũng như phát triển thị trường CNTT&ĐTVT của tỉnh.

Cung cấp các dịch vụ

Hội sẽ cung cấp các dịch vụ CNTT&ĐTVT mà xã hội cần. Các dịch vụ của Hội chỉ nhằm làm tăng thêm khả năng cạnh tranh và tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh của các hội viên.

Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của các hội viên, tạo sân chơi hợp tác đoàn kết cùng phát triển.

a. Tổ chức các giải hội thao: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, tennis, golf… xây dựng thành giải truyền thống tổ chức hằng năm.

b. Tổ chức giao lưu văn nghệ.

c. Hợp tác với các đối tác và hội viên xây dựng hội quán CNTT&ĐTVT là nơi giao lưu tụ họp của các chuyên viên, chuyên gia và doanh nghiệp ICT vào dịp cuối tuần, cuối ngày nhằm gặp gỡ giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm và hợp tác cùng phát triển.

Xây dựng và trao Giải thưởng của Hội (cup ICT, Top ICT)

Xây dựng và trao các giải thưởng về CNTT-TT hàng năm nhằm tôn vinh các cá nhân, doanh nghiệp CNTT&ĐTVT, góp phần xác thực, quảng bá các doanh nghiệp và sản phẩm điển hình.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phương hướng hoạt động ()