Chương trình đồng hành

Đăng ký hội viên

  • Với mục tiêu 10 000 nhân lực CNTT của tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội là cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các đơn vị, cơ quan quản lý nhà nước, giúp tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của hội viên, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT, nội dung số và điện tử, viễn thông Thừa Thiên Huế.

Thông tin tuyển dụng